سنجش هوشمند محیط

سیستم ایستگاه هواشناسی شرکت پرتوتاپ رایان با کمک بستر ارتباطی ماهواره ثریا شامل قسمت‌های مختلفی است که می‌تواند داده‌های سیستم هواشناسی کشور را در یکجا جمع کند. این سیستم می‌تواند با استفاده از صنعت IoT و امکان استفاده از فن‌آوری‌های مختلف بدون سیم در این صنعت، داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی در مناطق مختلف را جمع‌آوری نموده و این داده‌های بزرگ را با کمک هوش مصنوعی مورد تحلیل قرار داده و مدیریت هواشناسی کشور را تسهیل ‌بخشد. با اندازه‌گیری مقدار دما، رطوبت، بارندگی، سرعت باد، جهت باد، فشار هوا، شدت تابش خورشید، نیتروژن و شوری خاک، روند پایش شروع شده و داده‌های تغییرات آب و هوا به سرور‌های اینترنتی از طریق شبکه‌های امن ارسال می‌شود و همچنین با استفاده از ساختار داده‌های بزرگ و بعد از تحلیل و بررسی اطلاعات آماری در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

برای این منظور پلتفرم سنجش از دور یک مجموعه ساده و موثر شامل سیستم نرم‌افزاری و سنسورهای سخت‌افزاری است که به راحتی می‌تواند داده‌ها را از ایستگاه‌های هواشناسی در مناطق دور دست و غیر قابل دسترس جمع‌آوری کرده و آن‌ها را از طریق دستگاه‌های متصل به اینترنت مانند گوشی‌های هوشمند، تبلت و کامپیوتر نمایش دهد. ساختار این سیستم به صورت ارتباط بین گره‌های مختلف از طریق یک شبکه هوشمند است که می‌تواند پارامترها و داده‌های کدگذاری شده را در لحظه و از طریق ترمینال Thuraya T2M-Dual ارسال کند.

ویژگی ها

  • ماژول SOS برای ارسال هشدار از طریق SMS و اپلیکیشن موبایل
  • نگهداری تاریخچه داده
  • مدیریت بحران و تاب‌آوری
  • مدیریت تیم‌ و برنامه‌ریزی امور
  • پایش برخط اطلاعات و تصمیم‌گیری بر مبنای آن
  • اندازه‌گیری پارامترهای آب و هوایی و اشتراک‌گذاری اطلاعات
  • ادغام شبکه‌های مختلف
  • داشبوردهای گزارشی مختلف براساس طبقه‌بندی پرسنل


تجزیه و تحلیل برخط اطلاعات

هشدار برای:
یخ زدگی، میزان بارش و ….

 

شبکه گره های IoT  و ابر اینترنت