لازم به توضیح است :

هزینه مصرف سرویس دیتا بر اساس حداقل 10 کیلو بایت، محاسبه و افزایش پیدا می کند.

هزینه مصرف سرویس صوتی بر اساس حداقل 1 دقیقه،  محاسبه و افزایش پیدا می کند.

* هزینه مکالمه در زمان off-pick از ساعت 20:00 الی 4:00  بامداد (GMT) و کلیه ساعات روزهاي شنبه و یکشنبه می باشد.

 لطفا جهت مشاهده و دانلود جدول پیوست کلیک کنید

 

لازم به توضیح است :

هزینه مصرف سرویس دیتا بر اساس حداقل 10 کیلو بایت، محاسبه و افزایش پیدا می کند.

هزینه مصرف سرویس صوتی بر اساس حداقل 1 دقیقه،  محاسبه و افزایش پیدا می کند.

لطفا جهت مشاهده و دانلود جدول پیوست کلیک کنید