تله‌متری و اسکادا

اسکادا به ترکیبی از تله‌متری و اکتساب داده‌ها اشاره دارد. اسکادا جمع‌آوری داده‌ها، انتقال آن به یک سایت مرکزی، انجام تجزیه، تحلیل و کنترل، پس از آن نمایش داده‌ها بر روی تعدادی صفحه نمایش است. سیستم SCADA برای نظارت و کنترل یک کارخانه، تجهیزات و یا شبکه‌های انتقال استفاده می‌شود. کنترل ممکن است به‌صورت خودکار و یا با اجرای دستور توسط اپراتور آغاز شود.
سیستم اسکادا از سه بخش عمده تشکیل شده است:
• ایستگاه مرکزی یا Master Station
• پایانه‌های دوردست یا RTU
• خطوط ارتباطی برای ارسال و دریافت اطلاعات و فرمان‌ها یا Data Link
کنترل و نظارت انجام‌شده توسط سیستم SCADA به این ترتیب است که اطلاعات از طریق پایانه‌های راه‌دور جمع‌آوری شده و از طریق خطوط ارتباطی به کامپیوتر مرکزی، برای پردازش و انجام عملیات لازم، ارسال می‌شوند و پس از پردازش‌ها و تصمیم‌گیری، کامپیوتر مرکزی از طریق خطوط ارتباطی، فرمان‌ها را به پایانه‌های راه دور ابلاغ می‌کند و آنها سیستم‌ها را مطابق فرمان رسیده تنظیم می‌کنند. ارتباط بین پایانه‌ها و کامپیوتر مرکزی می‌تواند از طریق راه‌های مختلف مانند تلفن شهری، سیستم‌های VHF, UHF، فیبر نوری، ارتباط رادیویی و شبکه ماهواره‌ای باشد.
شبکه ماهواره ثریا این امکان را میسر کرده است که از طریق یک شبکه پایدار این ارتباط به صورت ایمن برقرار باشد. همچنین به‌منظور جمع‌آوری و انتقال داده‌ها می‌توان از دستگاه‌های مختلف تولیدی این شرکت از جمله T2M استفاده کرد.