پزشکی از راه دور – پایش بیمار از راه دور

 

یکی از فن‌آوری‌های مهم که در دهه‌های اخیر به کمک علم پزشکی آمده است و می‌تواند در نظام سلامت نیز بسیار مؤثر واقع شود، “پزشکی از راه دور” است. این فناوری با ارائه مدل ارتباطی کارآمد و مناسب برای انتقال به هنگام داده‌ها و ارائه راهکارهای ترکیب اطلاعات می‌تواند در فرایندهای تشخیص و درمان بیماری‌ها و ارتقای نظام سلامت نقش مهمی ایفا نماید. با توجه به اینکه پزشکی از راه دور بیشتر در مناطق دورافتاده که امکان وجود شبکه‌های انتقال داده نیز بسیار کم است، کاربرد دارد می‌توان شبکه و دستگاه‌های شرکت ثریا که قابلیت انتقال تصویر و اطلاعات پزشکی بیمار را دارند را به عنوان یک راه حل مناسب در این بخش در نظر داشت.
 
استفاده از این شبکه و دستگاه‌ها در پزشکی از راه دور به سه صورت امکان‌پذیر است:
 
  •  ثابت – خانه‌های بهداشت
  •  متحرک – آمبولانس
  •  نیمه متحرک – بیمارستان‌های صحرایی