انرژی

ثریا در حوزه انرژی، راهکارهای ارتباطی قدرتمندی را در محیط‌های بسیار ناخوشایند برای شما ایجاد می‌کند. راه‌کارهای قابل اطمینان ماهواره ثریا، امنیت و آسایش را برای کارکنان در میادین انرژی داخلی و یا سکوهای دریایی در حوزه نفت، گاز، انرژی و … فراهم می‌نماید.
ارتباطات دیتای ماهواره ثریا، با فراهم نمودن باند دیتا شرکت‌های نفتی و گازی را قادر می‌سازد تا تصمیمات مهم گرفته و انتقال اطلاعات را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
ارتباطات ثریا در حوزه انرژی، امکان کنترل و نظارت بر کارکنان، سایت‌ها و تجهیزات را از راه دور برای شما مقدور می‌سازد. بواسطه این ارتباطات، امکان هماهنگی میان کارکنان در سکوها،‌‌‌ شناورهای مختلف و کشتی های حمل و نقل، ارسال گزارشات مختلف، کنترل تجهیزات اندازه گیری از راه دور، نظارت بر خطوط نفت و گاز، نظارت بر تیم‌های استخراج و اکتشاف و … وجود خواهد داشت. این تجهیزات به صورت شخصی، نصب در اتومبیل و نصب در شناور قابل استفاده هستند.