VMS 

(سیستم پایش شناورها)

 

سیستم پایش شناور شرکت ثریا، توسط یک پایانه که از دو کانال بر بستر GSM و ماهواره ثریا استفاده می کند و به صورت یک ارتباط دوطرفه است، فراهم می‌شود. این پایانه برای ارسال داده های موقعیت (GPS, Galileo, Glonass and Beidou) و دیگر داده های مورد نیاز طراحی و توسعه داده شده و به صورت ویژه در شناور های سازمان شیلات مورد استفاده قرار می گیرد تا این داده ها در بازه های زمانی منظم توسط شبکه GSM یا شبکه ماهواره ثریا به مرکز کنترل سازمان شیلات ارسال گردد یا اینکه مرکز کنترل بتواند بعنوان مثال دستوراتی مانند انواع هشدار ها را به سمت این پایانه ارسال کند. همچنین از داده های ارسال شده به مرکز کنترل می توان برای انواع گزارش ها همانند عبور و مرور غیر مجاز در (داخل و خارج)حصارهای جغرافیایی استفاده نمود.

ماژول سخت افزاری سیستم پایش شناور شرکت ثریا از دو قسمت BDU و AUD تشکیل شده است که قسمت BDU شامل مدارهای مجتمع الکترونیکی، باتری پشتیبان با قابلیت شارژ دوباره، پایانه T2M ثریا، دکمه شرایط اضطراری و LED های نشانگر بوده که در یک محفظه و بصورت فشرده قرار گرفته اند و قسمت AUD نیز شامل آنتن های GSM ، SAT و GPS می باشد.